FN GLOBAL GOALS

FN GLOBAL GOALS

METTE FREJVALD arbejder aktivt med FN's 17 verdensmål og bidrager til den globale indsats for en bæredygtig udvikling.

 

METTE FREJVALD gør udelukkende brug af miljøvenlige- og overskudstekstiler. Dette fokus taler ind i flere af FN's 17 verdensmål. Et af delmålene under mål 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” handler netop om gradvist at forbedre den globale ressourceudnyttelse inden for forbrug og produktion og forsøge at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse. Gennem brug af overskudsmaterialer gør METTE FREJVALD en indsats for at forbedre den globale ressourceudnyttelse.

 

Produktion af tekstiler kan være en ressourcekrævende og miljømæssigt belastende aktivitet. Brug af overskudsmaterialer er derfor et element i arbejdet med at realisere mål 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”, hvor der eksempelvis arbejdes henimod, at den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres.

 

Brug af overskudsmaterialer bidrager også til opfyldelsen af mål 12 vedrørende ”Ansvarligt forbrug og produktion”. Det handler især om at være medvirkende til, at affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug. Her bidrager METTE FREJVALD gennem brug af overskudsmaterialer til en reduktion af affaldsmængden. METTE FREJVALD har en række øvrige fokuspunkter, der også understøtter arbejdet med realisering af Verdensmål 12. En vigtig parameter hos METTE FREJVALD er lokal produktion. Dette minimerer transport, brug af emballage og dermed den miljømæssige belastning, der ofte følger med tøjproduktion. Endvidere har METTE FREJVALD stort fokus på at skabe sammenhæng mellem de forskellige kollektioner således, at forbrugeren ikke hele tiden skal købe nyt, men kan genbruge styles fra tidligere kollektioner og nøjes med at supplere med enkelte nye styles. På denne måde understøtter METTE FREJVALD både bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion. Sidst men ikke mindst produceres langt det meste tøj hos METTE FREJVALD efter kundens ordre. Dette gør, at kunden tænker mere over sit køb. Hermed minimeres kundens overforbrug samtidig med, at METTE FREJVALD undgår overproduktion.

 

 

Læs mere om FN´s 17 verdensmål her.